Този сайт използва бисквитки - Политика за бисквитките

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ И ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА https://hellashem.shop


I.        ПРЕАМБЮЛ


Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта www.hellashem.shop

Приемането и съгласието с настоящите Общи условия е задължително условие за използването на сайта.

Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за първи път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта.

Уебсайтът  www.hellashem.shop е собственост на „Хелас Хем“ AД.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Уебсайта и  Собственика на www.hellashem.shop и имат за цел да уредят условията, при които Собственика на уебсайта предлага информационните ресурси, стоки и търговски услуги на потребителите през уебсайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес www.hellashem.shop   (наричан по-долу за краткост уебсайта).

С ползването на интернет сайта всеки Потребител заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия. 

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта, така и по повод на дейността на доставчика на услугите.

В случай, че Потребителят е дал изричното си съгласие за получаване на маркетингови съобщения, чрез отбелязване в чекбокс, същият има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Собственика на посочените адрес или електронна поща за контакти.


С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с поръчка на получателя на услуги) на интернет сайта, получателят на услугите се съгласява, че доставчикът на услугите може да влезе в контакт с получателя във връзка с информацията, която е изпратил.


II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

1. Наименование на фирма: „Хелас Хем“ AД, ЕИК: 203425994;

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев № 137;

3. Данни за кореспонденция: с. Григорево, общ. Елин Пелин, Хелас Хем АД;

* служебен имейл за комуникация с клиенти: sofia@hellashem.com

* телефон за връзка: 0898 777 058

4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България;

5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

     (3) Комисия за защита на конкуренцията

София 1000, бул. “Витоша” №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

(4) Орган за алтернативно решаване на спорове (АРС)

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София

Адрес: гр. София, пл. Славейков 4 А

Електронна поща: adr.sofia@kzp.bg

Уебсайт: http://www.kzp.bg

Телефон +35929330517

Факс +35929884218
III. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е „Хелас Хем“ AД;

„САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, “ПЛАТФОРМАТА“, „ОНЛАЙН МАГАЗИН“, „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“ е уебсайта https://hellashem.shop// ;

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, посещаващи и/или ползващи, по какъвто и да е начин уебсайта и електронния магазин www.hellashem.shop, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения; 

„КЛИЕНТ“ е всяко лице което е влязло в договорни отношения със Собственика, във връзка с използването на услугите, предоставяни  на или от www.hellashem.shop;

„ПРОДУКТ/И“/“СТОКИ“ са предлаганите за продажба суровини за сладкарство и др. Стоките предлагани от Собственика чрез електронния магазин са предмет на непрекъснато развитие и допълване. 

„ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

„АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„УСТРОЙСТВО“ означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

„ПОРЪЧКА“ е всяка постъпила в базата данни на Доставчика информация за закупуване на продукти от каталога на уебсайта на Доставчика.

„ЦЕНАТА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ“ означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка.

„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Собственика и Потребителите по договор за покупко-продажба от разстояние. Общите условия са задължителни за всички Потребители на уебсайта и пораждат правно действие между страните след като Потребителят заяви, че приема Общите условия или Потребителят е знаел за Общите условия или е бил длъжен да знае и не ги оспори до момента, в който му е предадена стоката.


 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.hellashem.shop събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. 

Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция, cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от настоящите Общите условия.


 1. НАЛИЧНОСТ


Всички представени продукти в електронния магазин в сайта  www.hellashem.shop са налични. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени стоки да не са налични в момента на извършване на поръчката. В случай че собственикът няма възможност за изпълнение на поръчката, поради това, че не разполага налична стока, той уведомява потребителя за изчерпването ѝ на посочения от потребителя адрес на електронна поща или по предоставен от потребителя телефон за връзка. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на поръчката. Когато поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден.

Доставчикът си запазва правото да откаже изпълнението на поръчката, в случай, че някой продукт не е наличен на склад, без да дължи, каквито и да е било неустойки на Потребителя.

При възможност за доставка на продукта за по-късна дата,  Доставчикът си запазва правото да осъществи поръчката, веднага след като  продуктът е наличен и след изрично съгласие от страна на Потребителя.


 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.hellashem.shop

В електронния магазин на www.hellashem.shop можете да пазарувате като регистриран потребител или като гост.

1. Регистрацията ви дава следните предимства:

- Проверка на номер на поръчката;

- Проверка на Дата на поръчка;

- Запазване на  данните за доставка за бъдещи поръчки;

За да се регистрирате като Потребител на www.hellashem.shop за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, следва да въведете  имейл. Трябва да предоставите пълна и точна информация за себе си по време на процеса на създаване на акаунт. Ваша отговорност е да актуализирате тази информация, ако и когато тя се промени. Ние ще обработваме вашата информация в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя.

Чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон “Потвърди”, регистрираният потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на собственика чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Собственикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър, IP адреса на регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. 

2. Може да осъществите поръчка и като гост като използвате съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

Потребител на уебсайта, който използва услуги, без да се е регистрирал, изразява съгласието си с настоящите Общи условия от момента на започване ползването на услугите, предоставяни посредством уебсайта. 


3. Собственикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена on-line поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация. Собственикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на стоки се поема от потребителя.


За закупуване на стоки и услуги, предоставяни от собственика, е необходимо и заплащане на съответна цена по един от указаните на съответната Интернет страница начини.


 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ


По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на

стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. 

Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата www.hellashem.shop и настоящите Общи условия. В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Потребителя за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие между потребителя и собственика, обективирано по следния начин - от страна на потребителя чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон “Купи” или “Поръчай сега” – регистрираният потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва, както и че по договора за покупко-продажба от разстояние между страните е постигнато съгласие.

Със записването на съгласието на съответен носител в сървъра на собственика чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Собственикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър, IP адреса на регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия и сключване на договора за покупко-продажба от разстояние, в случай на възникване на правен спор. 

Договорът за покупко-продажба от разстояние се сключва на български език. 

С приемането на настоящите Общи условия регистрираният потребител се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез телефон и/или електронна поща. 


При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената за съответната стока и/или услуга.


Собствеността на стоките се прехвърля с предаването им на потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на потребителя на транспортния документ, предоставен от куриера/превозвача.


Настоящите Общи условия не се прилагат за стоки и/или услуги, за които има отделни правила. 1. ЦЕНИ

Всички посочени на уебсайта крайни цени са в български лева и са с включен данък добавена стойност. Собственикът има право да променя цените, посочени в уебсайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително потребителите. 

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, Доставчикът, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

Доставчикът си запазва правото да изтегли всички продукти от електронния магазина на уебсайта и може по свое усмотрение да откаже да обработи поръчка, по каквато и да е причина по всяко време, без да се засягат законовите права на Потребителя. Доставчикът няма да носи отговорност пред Потребителя или трета страна поради оттегляне, на който и да е продукт от електронния магазин или отказ за обработка, на каквато и да е поръчка.

В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

 1. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

    

Потребителят може да извърши плащането на цената на  продуктите чрез:

- директен превод с дебитна или кредитна карта;

- на куриера с наложен платеж.

При финализиране на поръчката и потвърждаването ѝ от Потребителя, последният се задължава да заплати цената на поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, както и с настоящите Общи условия. След финализиране и потвърждаване на поръчката от Потребителя системата на електронния магазин изпраща автоматично информационна електронна поща, който потвърждава получаването на поръчката в системата на Доставчика.

Потребителят може да извърши плащането на цената на стоката 

в момента на доставката на стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от потребителя адрес за доставка и предаде стоката на потребителя. Цената на поръчката се заплаща на куриера/превозвача.


 1. ЦВЕТОВЕ И РАЗМЕРИ

Представените продукти са такива, каквито се виждат на съпътстващите снимки. Възпроизвеждането на цветове е толкова точно, колкото позволяват обработката на снимки и изображения. Доставчикът не поема отговорност за малки отклонения в цвета и размера на продукта.

Възможно е снимките, които се използват на интернет сайта за промотиране на стока не винаги да са реални. Получателят на услугата трябва да има предвид, че в действителност обстановката и предметите могат да се е различават от визуално представените, за което доставчикът на услугата не носи отговорност.


 1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ  


Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Българския Закон за защита на потребителя (ЗЗП), освен в случаите на чл. 57 от ЗЗП, а именно:

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

11. сключени по време на публичен търг;

12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.


Повече относно условията за връщане на продукт и рекламация можете да откриете в раздел Условията за връщане на продукт.


XII.   РЕКЛАМАЦИИ


Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали Производителят е предоставил търговска гаранция за тях.

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача. 

Когато Производителят удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Повече относно условията за рекламация на продукт можете да откриете в раздел Условията за връщане на продукт.


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.

Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на уебсайта.

Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на www.hellashem.shop като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.

Собственикът на сайтът www.hellashem.shop има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. 

Потребителят се задължава:

да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

да плати цената на заявената от него стока;

да получи стоката;

да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

да спазва законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина.

Потребителят има право да влиза и да се вписва в сайта със своето потребителско име и парола по всяко време от своите лични устройства;

Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Собственикът има право да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на регистрирания потребител или да изтрие цялото съдържание в него при неизползването им в продължение на 180 (сто и осемдесет) дни след последното влизане в съответния потребителски профил.

Собственикът има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на регистрирания потребител и в случай, че регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на собственика върху съдържащите се на уебсайта – обекти на интелектуална собственост.

Собственикът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката (on-line или по телефон) по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи собственикът уведомява за това потребителя чрез телефон и/или електронна поща. При това положение единствената отговорност на собственика е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата (ако не е извършена).

По поръчките (on-line или по телефон), за страните възникват всички права и задължения, предвидени в настоящите Общи условия. Конкретните условия за предоставяне на всяка платена стока и/или услуга са описани в уебсайта.


 1.    ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.hellashem.shop може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Доставчикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта www.hellashem.shop принадлежат на Собственика или на негови партньори и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права, Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското и световното законодателство. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.

Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Собственикът на сайта не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.

Собственикът на сайта  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Собственикът на сайта не носи отговорност, за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други. 

Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.

•    Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на                     www.hellashem.shop и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

•    Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформатa www.hellashem.shop.

•    Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Доставчикът не носи отговорност и за: 

всички вреди, причинени на получателите на услугата при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на доставчика на услугата; 

ако получателят на услугата забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне личният му профил да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

Собственикът не носи отговорност за несвоевременен отговор на въпроси, коментари за продукти, информация за наличност на продукти. 

Собственикът не носи отговорност за продукти, артикули и/или услуги претърпели повреда при доставка по вина на трети страни.

Потребителят декларира, че е информиран и съгласен, че част от стоките публикувани на уебсайта, биха могли да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, като е възможно част от тях да не са налични при заявяване на поръчка чрез on-line системата за поръчки или по телефон.

Потребителят декларира, че е информиран и съгласен, че заявената от него поръчка (on-line или по телефон) може да претърпи промени, които собственикът се задължава да съобщи на потребителя на предоставена от последния електронна поща и/или по предоставен телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка (on-line или по телефон) до адреса на потребителя. 1. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. 1. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

(а) преустановяване на дейността на собственика или прекратяване поддържането на уебсайта;

(б) взаимно съгласие на страните за прекратяването;

(в) други предвидени в закона случаи.

 1. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или 

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

В случай, че акаунтът ви бъде деактивиран или изтрит, единствената ви възможност е да поискате възстановяване на акаунта си, като се свържете с Доставчикът на sofia@hellashem.com

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Евентуалните спорове, възникнали между Собственика и Потребителя ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния съд в гр. София.

 1. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.