Този сайт използва бисквитки - Политика за бисквитките

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ И РЕКЛАМАЦИИ в https://hellashem.shop

Настоящите условия за връщане на продукти съставляват неразделна част от Общите условия за ползване на  www.hellashem.shop. Всички правила и дефиниции, използвани там са приложими и в настоящия документ.

  1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчикa за намерението си като попълни Формуляр за връщане на продукт, който ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“ и го изпрати на имейла за контакт: plovdiv@hellashem.com

В случай че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и  без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Потребителят следва да изпрати обратно на Доставчика продукта, не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта по банков път или с наложен платеж, по избор на Потребителя. При връщане на сумата по банков път, е нужно Потребителят да изпрати данни за банкова сметка, по която да се осъществи връщането на сумата.

При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на Потребителя. 

Продуктът следва да бъде изпратен обратно до адрес:


  • гр. Пловдив, Пазарджишко шосе 5-ти километър


 Продукти, изпращани до офис на куриер, няма да бъдат вземани от Доставчика.

При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект аксесоари, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура.

При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички

подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са

изпратени от Доставчика.       

Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Стоката не се разопакова.

В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на

Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно

чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на

стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да

установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.


  1. РЕКЛАМАЦИИ

Клиентите имат право да предявят рекламация на стоката в следните случаи: 

- при констатирани липси;

- дефекти на стоката;

- несъответствие с поръчания модел или размер. 

При рекламация на продукт, Потребителят следва да уведоми Доставчикa за намерението си като попълни Формуляр за връщане на продукт, който ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“ и да отбележи причината за рекламацията. Препоръчително е изпращане на снимки на дефектния продукт. След това Потребителят следва да изпрати  формуляра на имейл: plovdiv@hellashem.com 

Продуктът следва да бъде изпратен обратно до следнияте адреси:     

  • гр. Пловдив, Пазарджишко шосе 5-ти километър

Продуктът следва да бъде върнат в състоянието, в което е получен.

При предявяване на рекламация лицата задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. 

Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя. 


При потвърждаване на рекламацията, транспортните разходи по връщане или замяна на стоката са за сметка на Доставчика

​​ Доставчикът не поема отговорност и не се смятат за основание за Рекламация  малки отклонения в цвета и размера на продукта.Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Номер на поръчка......................................................................................................

Име на потребителя – ………………………………………………………………………………………………

 

Адрес на потребителя – …………………………………………………………………………………………………

Телефон на потребителя...........................................................................................

Имейл на потребителя...............................................................................................

 

 

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………